آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، 2001)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.
پرسشنامه آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران، 1385)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.
پرسشنامه ابراز وجود (گمبریل و ریچی، 1975)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.
پرسشنامه اثربخشی مدیریت کلاس درس (ایمار و هیکمان، 1991)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.
پرسشنامه اثربخشی یادگیری دانشجویی (کیم، 2008)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.
پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (بری و همکاران، 2004)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.
پرسشنامه احساس تنهايی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (دی ‌توماسو و همکاران، 2004)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.
پرسشنامه احساس غربت (زارع و همکاران، 1390)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.
پرسشنامه احقاق جنسی (هالبرت، 1990)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.
پرسشنامه ارزیابی شایستگی تحصیلی (دیپرنا و الیوت، 1999)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0