پرسشنامه احساس تنهايی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (دی ‌توماسو و همکاران، 2004)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.