پرسشنامه عزت نفس (کوپراسمیت، 1967)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.