پرسشنامه عملکرد سازمانی (کاپلان و نورتون،2001)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.