پرسشنامه استاندارد فراشناخت (ولز، 1997)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.
پرسشنامه باورهای فراشناختی (ولز، 1997)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.
پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن (مختاری و ریچارد، 2002)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.
پرسشنامه فراشناخت کاربردی در فعالیت بدنی (ستانی و همکاران، 2012)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0