پرسشنامه استاندارد ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی (تاکمن، 2001)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.