پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی (بار- آن، 1980)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.