پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.