پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو (ویلکات و همکاران، 2011)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.