پرسشنامه افکار خودکار منفی (هولون و کندال، 1980)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.