پرسشنامه استاندارد سازگاری زن و شوهر (گراهام اسپانیر، 1976)
قیمت اصلی 29.600 تومان بود.قیمت فعلی 21.600 تومان است.